POSTUP

I.

Určíte si výchozí osobu.

Dobré je znát datum a místo narození této osoby, popř. místo svatby.

Je perfektní, pokud máte např. rodný, oddací, úmrtní list a popř. jiné dokumenty jako výuční list, školní doklad.

II.

Jestliže je tato výchozí osoba narozena po roce 1950, je nutné mít také data o rodičích.

Pokud je výchozí osoba narozena v období let 1910-1950, je dobré mít opis matriky.

Jestli je výchozí osoba narozena před rokem 1910 postačí i jen údaj o datu a místu narození.

III.

Nahlížení do matrik je možné bez omezení až po uplynutí zákonných lhůt, a proto je někdy nutné pátrat v tzv. živých matrikách.

V takové situaci je nutné se obrátit na příslušný matriční úřad, což můžete i sami nebo na základě ověřené plné moci mohu toto vyřídit za Vás.

Získávání informací je ošetřeno lhůtou 100 let od narození, 75 let od sňatku a 30 let od úmrtí hledané osoby.

IV.

Po vzájemné domluvě a případném uzavření smlouvy (záleží jen na Vás) je možné zahájit samotné pátrání.

Lhůta je standartně 120 dní, po domluvě je možná úprava.

Předem neplatíte žádné zálohy, platíte až po odvedené práci.

Pouze v případě nutnosti práce přímo v archivech je vyžadována záloha - viz ceník.

V.

V případě zapracování existujících fotografií do Vašeho "rodokmenu" si je připravte k zaslání, popř. lze zaslat naskenované.

Fotografie lze vyčistit, popř. kolorizovat - viz ceník.

VI.

Pokud máte již nějakou část Vašeho "rodokmenu" vytvořenou, lze data zkontrolovat, popř. nalézt další záznamy.

VII.

Výstup práce je vygenerovaný genealogickým softwarem v papírové podobě, standartně na formátu A4, popř. A3.

Popřípadě je možné vložení "rodokmenu" do grafických šablon - viz ukázky.

Větší formáty - viz ceník.

VIII.

Jako poslední nabízím možnost ručně malovaných rodokmenů - viz ceník.

IX.

Dodání objednaného produtku cestou zasilatelských služeb, v případě osobního doručení jsou připočítány náklady na cestu.