SLUŽBY

Genealogický vývod

Obvykle nejčastější forma pátrání, tzv. po meči i po přeslici.

Hledáme předky výchozí osoby ve všech liniích – otcovských i mateřských.

Zaznamenává předky v posloupnosti, jenž se podíleli na zplození výchozí osoby.

S každou další dohledanou generací se zdvojnásobuje počet osob v daném vývodu.

rodokmen vývod

Rodová linie

Příjmení a původ rodu. Zahrnuje otce a jeho ženu až k zakladateli rodu.

Pátrání po linii otec, děd, praděd atd., popř. po ženské linii matka, babička, prababička atd.

rodová linie

Genealogický rozrod

Od nejstaršího dohledaného předka až do současnosti.

Buďto sledujeme jedno příjmení a zahrnujeme jen osoby nesoucí toto příjmení.

Nebo sledujeme potomky bez ohledu na příjmení v mužské nebo i ženské linii.

 rodokmen rozrod

Rodokmen

Přes otcovskou linii se sourozenci až k zakladateli rodu.

Znakem je společné příjmení a pokrevní příbuznost.

Takové all in one.

ukazka rodokmen